De opleiding die u helpt bij P&O 2.0. Uw organisatie is (weer) klaar voor de toekomst.


INFORMATIE M.B.T. DE CORONA CRISIS: IN VERBAND MET DE SITUATIE HEBBEN WE MET DE HUIDIGE DEELNEMERS AFGESPROKEN DAT WE DE OPLEIDING IN SEPTEMBER GAAN VOORTZETTEN. WE HADDEN DAG 1 (KENNISMAKING) NET ACHTER DE RUG TOEN DE CRISIS UITBRAK. MOCHT JE NOG STEEDS INTERESSE HEBBEN DAN IS ER DUS EEN MOGELIJKHEID OM TOCH IN SEPTEMBER AAN TE HAKEN. WE HEBBEN NU 6 DEELNEMERS EN WE KUNNEN NOG 2 PLEKKEN BESCHIKBAAR MAKEN EN TEGELIJKERTIJD ALLE RIVM RICHTLIJNEN IN ACHT NEMEN. HEB JE INTERESSE OM AAN TE HAKEN? NEEM DAN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT MET ONS OP OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN.

Goed personeelsbeleid verdient zich terug, daar zijn wij van overtuigd. Maar wat als u geen achtergrond en/of kennis heeft van HRM / personeelszaken? Dan zijn wij er juist voor u!

In 4 maanden tijd met 8 bijeenkomsten delen wij onze kennis met u om in een interactieve en uiterst praktisch ingerichte opleiding u actief te begeleiden in het neerzetten en uitvoeren van een voor uw organisatie passend personeelsbeleid. Naast het theoretische en juridische kader is er zeer veel aandacht voor de praktische toepassing van personeelsbeleid.

Ons doel is om u na deze 4 maanden maximaal te hebben ondersteund bij het opzetten van uw (herziene) personeelsbeleid 2.0 waarmee u klaar bent voor de toekomst. De praktijkopleiding biedt toegang voor maximaal 10 deelnemers. De reden hiervoor is dat wij door te werken met een beperkt aantal deelnemers per opleiding iedere deelnemer actief en gericht kunnen begeleiden. Wij kunnen u op deze wijze maximaal ondersteunen in het op- en neerzetten van een goed personeelsbeleid afgestemd op de specifieke organisatie."U ziet groeikansen voor uw bedrijf, maar ook een doolhof aan regels als het gaat om uw personeel?"

"Wat een gave kans krijg ik van mijn werkgever: ik mag de HR-taken op me gaan nemen! Ik heb er erg veel zin in, maar waar moet ik toch beginnen?"

"Ik weet dat ze er zijn; de juiste werknemers voor mijn bedrijf. Maar hoe haal ik ze binnen en behoud ik ze voor onze organisatie?"


"We groeien, zitten (weer) in de lift! Ik mag de personeelszaken gaan doen, maar waar ga ik de benodigde kennis vandaan halen?"

“Personeel is de drijvende kracht achter mijn onderneming, maar wat een doolhof aan regels, rechten en plichten als het gaat om personeelszaken!”

"Het internet geeft me veel informatie over regels, rechten en plichten als het gaat om personeel, maar hoe weet ik nu welke informatie juist is? Hoe ga ik filteren en zorg ik dat ik de juiste kennis krijg zodat ik zelfverzekerd met het personeelsbeleid aan de slag kan gaan?"

"Ik zie kansen en mogelijkheden voor mijn bedrijf, maar voel en hoor dat mijn personeel behoefte heeft aan aandacht en structuur. Hoe ga ik dat doen en waar ga ik beginnen?"op een laagdrempelige wijze, maar uiterst praktijkgericht alle noodzakelijke kennis zult opdoen op het gebied van personeelszaken.

binnen 4 maanden een concreet personeelsbeleid hebt gemaakt voor uw organisatie.

de praktische tips en tools krijgt om dit personeelsbeleid te integreren in uw organisatie.

leert wat het arbeidsrechtelijk kader is van een personeelsbeleid.

goed leert werven & selecteren.

vaardigheden ontwikkelt om goede (sollicitatie) gesprekken te voeren.

leert om zowel juridisch als humaan goed om te gaan met zieke werknemers.

leert hoe een goede arbeidsovereenkomst op te stellen en welke verschillende arbeidsovereenkomsten er zijn en wanneer deze te hanteren.

leert wat de rechten en plichten zijn als werkgever, maar ook wat de plichten zijn van de werknemer.

leert om een goede balans te creëren en te bewaken tussen werk en privé.

kennis opdoet van de wettelijke verlofregels inclusief de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken.

de kennis, tips en praktische tools krijgt om een goede gesprekkencyclus op te zetten.

inzicht krijgt wat betreft investering, ontwikkeling en scholing van personeel.

leert om op een praktische wijze zorg en aandacht te hebben voor de juiste dossiervastlegging.

leert om personeel te ‘lezen’ en daarmee signaalmomenten herkent zodat u tijdig kunt handelen.

op een praktische wijze leert om te gaan met disfunctioneren, privé problematiek van werknemers en dreigende conflicten.

leert wat het arbeidsrechtelijk kader is bij een reorganisatie.

vaardigheden ontwikkelt om slechtnieuwsgesprekken te voeren.

kennis opdoet van het ontslagrecht, inclusief de praktische ins- en outs van de verschillende ontslagroutes.

Goed personeelsbeleid verdient zich terug, daar zijn wij van overtuigd. Maar wat als u geen achtergrond en/of kennis heeft van HRM / personeelszaken?
Dan zijn wij er juist voor u!

Deze opleiding is specifiek geschreven voor ondernemers die zelf hun personeelszaken willen doen of een medewerker in de organisatie deze taken erbij wil geven. Voor hen met veel interesse voor zijn/haar personeel en de rechten en plichten daaromtrent. Maar ook zeker voor hen die gericht op de toekomst is en zijn/haar personeelszaken goed wil neerzetten en beslagen ten ijs wil komen tijdens gesprekken met uw medewerkers. Voelt u zich aangesproken?

In 4 maanden tijd met 8 bijeenkomsten delen wij onze kennis met u om in een interactieve en uiterst praktisch ingerichte opleiding u actief te begeleiden in het neerzetten en uitvoeren van een voor uw organisatie passend personeelsbeleid.

Naast het theoretische en juridische kader is er zeer veel aandacht voor de praktische toepassing van personeelsbeleid.

 • Hoe past de behandelde theorie in uw organisatie?
 • Waarin heeft u al voorzien en wat verdient extra aandacht?

Daarnaast hebben we veel oog voor het humane aspect van personeelsbeleid.

 • Hoe bindt u uw medewerkers?
 • Hoe houdt u uw organisatie gezond en productief m.b.t. uw medewerkers?
 • En hoe voert u moeilijke gesprekken?
 • Wat doet dat met u als manager/werkgever?
 • Zomaar een aantal punten die nadrukkelijk behandeld worden in deze interactieve en persoonlijke opleiding.

Ons doel is om u na deze 4 maanden maximaal te hebben ondersteund bij het opzetten van uw (herziene) personeelsbeleid 2.0 waarmee u klaar bent voor de toekomst.

De praktijkopleiding biedt toegang voor maximaal 10 deelnemers. De reden hiervoor is dat wij door te werken met een beperkt aantal deelnemers per opleiding iedere deelnemer actief en gericht kunnen begeleiden. Wij kunnen u op deze wijze maximaal ondersteunen in het op- en neerzetten van een goed personeelsbeleid afgestemd op de specifieke organisatie.Dag 1

Kick-off HR-beleid: Introductie & kennismaking. Basis beginselen HR-administratie en voorbereiding opmaat HR-beleid.

Dag 2
Aannamebeleid: Ins & Outs werving & selectie / arbeidsrechtelijk kader o.a. privacy, assessments, referenties, discriminatie.

Praktijkmiddag , (inter)actief met tips – tools en casuïstiek

Dag 3
Arbeidsovereenkomst /cao: Arbeidsrechtelijke theorie arbeidsovereenkomst, cao, reglementen nut en noodzaak, flex-versus vast.

Dag 4
Verzuimbeleid / WvP: Theorie humaan verzuim(beleid)inclusief financiële aspecten, Wet verbetering Poortwachter, Arbo, RI&E.

Praktijkmiddag , (inter)actief met tips – tools en casuïstiek

Dag 5
Werk & Privé: Praktisch en humaan combineren werk & privé, inclusief arbeidsrechtelijke theorie verlof(regelingen), Wet arbeid en Zorg, Wet Flexibel werken.

Dag 6
Focus op personeel: Theorie en inrichting van beleid met focus op behoud van personeel, marktontwikkelingen, functioneren en beoordelen, POP, scholing(srecht), dossiervastlegging.

Praktijkmiddag , (inter)actief met tips – tools en casuïstiek

Dag 7
Uitstroom / ontslag: Arbeidsrechtelijke theorie ontslagrecht, ontslagprocedures inclusief wederzijds goedvinden en reorganisatie.

Praktijkmiddag , (inter)actief met tips – tools en casuïstiek

Dag 8
Resumé / Certificaat: Finetunen naar de individuele praktijksituatie van iedere deelnemer. Samenvatting en evaluatie praktijkopleiding. Uitreiking certificaat.


Deze praktijkopleiding resulteert in een concreet basis personeelsbeleid, afgestemd op uw onderneming. Daarnaast heeft u de kennis, tips en tools om het beleid ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

De lesdata en -tijden voor de eerstvolgende opleiding zijn:

 1. 10 maart 2020 van 9.00 - 13.00 uur

 2. 8 september 2020 van 9.00 - 16.30 uur

 3. 22 september 2020 van 9.00 - 13.00 uur

 4. 6 oktober 2020 van 9.00 - 16.30 uur

 5. 27 oktober 2020 van 9.00 - 13.00 uur

 6. 3 november 2020 van 9.00 - 16.30 uur

 7. 17 november 2020 van 9.00 - 16.30 uur

 8. 1 december 2020 van 9.00 - 13.00 uur

De praktijkopleiding biedt toegang voor mimimaal 4 en maximaal 10 deelnemers. De reden hiervoor is dat wij door te werken met een beperkt aantal deelnemers per opleiding iedere deelnemer actief en gericht kunnen begeleiden. Wij kunnen u op deze wijze maximaal ondersteunen in het op- en neerzetten van een goed personeelsbeleid afgestemd op de specifieke organisatie. Aan het einde van deze 4 maanden heeft u niet alleen heel veel geleerd. U heeft tegelijkertijd uw eigen personeelsbeleid ingericht.

Uw investering voor deze veelzijdig en complete training bedraagt EUR 2.495,- excl. btw.

Deze editie van de praktijkopleiding wordt verzorgd op een prachtige locatie:

De businessroom van De Twentsche Golfclub te Ambt Delden.

Lunch en drinken wordt uiteraard door ons verzorgd.


Aanmelden kan eenvoudig via:
welkom@praktijkopleidingpo-arbeidsrecht.nl
Hierna ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding.

Bij vragen mag u uiteraard ook telefonisch contact opnemen:
Cecil Rupert-Zengerink, 074 - 700 2116

Can Kroezen-Cornelissen, 0546-802583


                                                                                                                                                                      

Cecil Rupert-Zengerink en Can Kroezen-Cornelissen hebben hun krachten gebundeld en staan te popelen om op een enthousiaste en energieke wijze hun kennis en ervaring met u te delen...

Cecil Rupert-Zengerinkis een ervaren Arbeidsrechtjurist die bevlogen en enthousiast vertelt over het arbeidsrecht. Sinds 2011 heeft zij haar eigen kantoor - Zuiver Arbeidsrecht- en is zij gevestigd in de Villa Berfloborgh te Hengelo. Cecil is in staat om op een hele praktische en begrijpelijke wijze complexe juridische vraagstukken helder en zuiver te vertalen. Tijdens haar trainingen brengt zij haar kennis dusdanig op u over zodat u eenvoudig een praktische vertaling kan maken naar uw eigen organisatie en de opgedane kennis direct kan toepassen en implementeren.

Can Kroezen-Cornelissenis Adviseur, Trainer en Coach op het gebied van effectief leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en gezond werkgeverschap. Door jarenlange ervaring op het gebied van personeelszaken met als expertise Verzuimbegeleiding, Conflictbemiddeling en Werving & Selectie, in combinatie met haar ervaring als Levensloop-/Loopbaancoach is zij goed in staat om kennis over te dragen en te coachen op verdiepende vaardigheden die ten goede komen aan de arbeidsrelatie. Via haar onderneming Vita-HRM begeleidt, ondersteunt en adviseert zij ondernemers en haar medewerkers waarbij het uitgangspunt is dat eenieder in zijn/haar kracht komt te staan en deze kracht kan en zal aanwenden voor de organisatie.


.
“Zeer nuttige opleiding. Ook al heb ik een HBO P&O opleiding gevolgd. Doordat ik al jaren als vestigingsmanager op een uitzendbureau werk, is de specifieke P&O kennis wel een beetje verouderd. Om die reden heb ik deze praktijkopleiding gevolgd. Het friste mijn kennis goed op. De combinatie tussen theorie en praktijk is erg goed. De afwisseling in de dag en de prettige dynamiek in de groep was erg fijn. Er is een vertrouwde sfeer”.(Vestigingsmanager uitzendorganisatie)


“Ik heb deze opleiding als zeer informatief ervaren waarbij hele moeilijke materie in hele begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Zeer goede communicatie en voorbeelden waar ik als werkgever ook echt mee te maken heb. Ik heb heel veel aan deze opleiding gehad en ga er nog heel veel meer aan hebben in de toekomst. Het is een zeer goede beslissing geweest om hier aan deel te nemen, dit heeft veel stof gegeven om over na te denken en nu ook veranderingen toe te passen. Ook zet het aan om anders om te gaan met vastgeroeste gewoontes. Vooraf was ik bang dat het te juridisch en ingewikkeld zou worden maar juist door deze duidelijk informatie en benadering is het super leerzaam en begrijpelijk! Moeilijke materie in Jip & Janneke taal!”(Eigenaar van 2 elektronicazaken in Twente)


“Dit is een hele leerzame en leuke praktijkopleiding. Vanaf les 1 tot en met de laatste les genoten. Complimenten voor jullie Cecil en Can voor de fijne tijd. Jullie zijn toppers!” (Medewerkster P&O bij een Metaalbedrijf in Twente (>100 medewerkers))


“Ik ben heel positief over deze opleiding. Ik heb onwijs veel geleerd en sta sterker in mijn schoenen door opgedane kennis en door het oefenen met casuïstiek. Ik hoop dat er nog een vervolgopleiding komt waar ik mij nog meer kan verdiepen. Bedankt!” (Officemanager en P&O bij een Softwareorganisatie in Twente)


“De praktijkverhalen zijn echt een pluspunt. Mooi om te horen hoe het bij anderen gaat en wat ik daarvan kan leren. Ik heb veel handvatten aangereikt gekregen. De opleiding is zeer waardevol voor mij geweest.” (Medewerkster P&O en Intercedent bij een Uitzendorganisatie met vestigingen in Oost-Nederland)


“Ik vond de dynamiek tussen Can en Cecil heel prettig en de combinatie tussen theorie en praktijk is goed. Een erg leuke en interessante opleiding, ook als je al kennis hebt van het P&O vak. Veel handige tips en tools.” (Financieel medewerker en P&O bij een technisch industriële organisatie)


“Ik ben zeer tevreden over de opleiding. Ga vooral zo door. De groep versterkt de cursus door de ingebrachte voorbeelden. Daardoor leert iedereen ook veel van elkaar”.(Eigenaresse autoherstelbedrijf)


“Zeer nuttige opleiding. Interactie met de groep was leuk. Boeiende gesprekken waarin iedereen op zijn/haar manier goed aan bod kwam. Ik teken mij alvast in voor een vervolg 😊”. (Officemanager Detacheringsbureau in Twente)


“Het grootste voordeel vond ik dat ik alle kennis gelijk in de praktijk kon toepassen. Dit was mijn doel en dit is helemaal gelukt”. (Toekomstig P&O medewerker bij een reclame & poedercoat organisatie)


“Ondanks de kennis en de ervaring die ik al heb van het P&O vak heb ik toch besloten om mee te doen. Hierdoor waren sommige onderdelen voor mij al wel bekend. Maar toch heb ik heel veel “oh en aha” momenten gehad, veel bevestiging gevonden en zeer bruikbare tools meegekregen waardoor de opleiding heel waardevol is gebleken”. (P&O functionaris bij een kartonnagefabriek)


“Voor mij is dit de juiste opleiding geweest om een goede basis te krijgen. Nu kan ik het mij verder eigen maken en direct in de praktijk toepassen. Daarnaast was het een erg leuke groep. Top!”. (Officemanager architectenbureau)